کارمزدها و هزینه خدمات در شبکه زر

کارمزد معاملات شبکه زر به صورت درصد از مبلغ کل معامله است و محاسبه آن بر اساس ملاحظات زیر صورت می گیرد.

کارمزد خریدار ارز دیجیتال به صورت ارز دیجیتال کسر و کارمزد فروشنده ارز دیجیتال از مبلغ دریافتی به تومان کسر می شود.

کارمزد از هر دو سمت معامله کسر می شود.

در هنگام ثبت معاملات در شبکه زر، کارمزد به شما نمایش داده می شود.

کارمزد معاملات

در هنگام ثبت معاملات در شبکه زر، کارمزد به شما نمایش داده می شود.

کارمزد کلیه معاملات 0.1 درصد می باشد

معاملات انجام شده در بازارهای حرفه‌ای شبکه زر، مستقل از حجم به صورت ویژه با کارمزد 0.13% برای میکر و 0.15% برای تیکر محاسبه می‌شود. منظور از بازارهای حرفه‌ای، بازارهایی با مقصد تتر مانند بیت‌کوین/تتر است.

واریز و برداشت رمزارز

کارمزد واریز تمامی دارایی‌های دیجیتال (از جمله بیت‌کوین، اتریوم، لایت‌کوین، ریپل، بیت‌کوین کش، بایننس کوین، تتر و ...) صفر است.

فی برداشت براساس سرعت انتقال
Trade
سریع ترین سرعت انتقال می باشد
Fast
نزدیک به سرعت Trade می باشد ولی از آن کمتر است
Average
میانگین سرعت انتقال در شبکه می باشد
Low
ضعیف ترین سرعت انتقال در شبکه می باشد

کوین

Trade
Fast
Average
Low

کارمزد واریز و برداشت ریالی

کارمزد واریز ریال صفر است.

برداشت‌های ریالی برای تمامی حساب‌ها، در قالب انتقال پایا و یک بار در روز خواهد بود. بدیهی است مدت زمان انجام تسویه ریالی، بسته به زمان درخواست برداشت، در روزهای غیر تعطیل می‌تواند حداکثر تا 42 ساعت به طول انجامد.